Odesláním elektronického registračního formuláře souhlasí žadatel o členství s těmito podmínkami:

 1. Členem se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let či jakákoliv právnická osoba.
 2. Člen souhlasí s kodexem asociace a zavazuje se jím bez vyjímek řídit.
 3. Členství vzniká úhradou členského poplatku a zveřejněním člena na webových stránkách asociace adipo.cz. Roční členský poplatek pro fyzické osoby činí 2990 Kč a pro právnické osoby 7990 Kč. Podklady pro platbu žadatel obdrží po odeslání registračního formuláře. Ceny jsou koncové, asociace není plátcem DPH.
 4. Žádost lze stornovat do 10 dní od přijetí platby členského poplatku. V případě žádosti o storno bez toho, aniž by ještě byla úhrada poplatku uskutečněna, provede asociace storno do 2 pracovních dnů.
 5. Členství je udělováno na období jednoho roku. Po vypršení této lhůty je nutné znovu uhradit členský poplatek. V případě neuhrazení členského poplatku členství automaticky zaniká. O ukončení členství bude člen informován prostřednictvím e-mailové zprávy.
 6. Člen může kdykoliv vypovědět své členství. Členské poplatky jsou nevratné.
 7. Asociace může vyloučit kteréhokoliv člena, pokud poruší kodex asociace či jinak poškodí dobré jméno asociace.
 8. Člen má nárok na bezplatné či cenově zvýhodněné audio-vizuální materiály, semináře, kurzy a školení.
 9. Člen asociace může označit své projekty logem asociace. Označení a umístění loga podléhá schválení asociace.
 10. Člen má možnost vstoupit do uzavřené skupiny na sociální síti Facebook, kde může komunikovat s ostatními členy asociace.
 11. Člen souhlasí s uveřejněním kontaktních údajů (jméno firmy, jméno fyzické osoby, email, telefon) na webových stránkách asociace, přičemž náhled na tyto údaje bude umožněn pouze ostatním členům asociace.


Přejít na registrační formulář


Prohlédnout si členské benefity