Asociace digitálního podnikání (dále jen ADIPO) je komerční projekt, který zajišťuje veřejnou i privátní službu vzdělávání v oblasti digitálních technologií, obchodu a bezpečnosti. Členové ADIPO musí striktně dodržovat kodex asociace. Registrovaný člen dává veřejnosti najevo svoji transparentnost, spolehlivost a férovost.

ADIPO má tři pevné cíle:

  1. zavést etický standard podnikání na internetu,
  2. pomoci členům s digitálními trendy, 
  3. ochránit členy před nekalými praktikami jiných subjektů na internetu

 

Členem ADIPO se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba splňující podmínky členství.